”We gaan voor het beste onderwijs, een schoon klimaat en een sterk Europa!”

Wie is Jaimi van Essen?

Ik ben 28 jaar en woon dicht bij de Duitse grens, in de gemeente Losser. In die gemeente ben ik ook wethouder voor D66 met portefeuilles als duurzaamheid, handhaving, onderwijshuisvesting en thema’s op het gebied van de leefomgeving (openbare ruimte).
Hiervoor werkte ik als senior adviseur voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar onderhield ik contacten met lokale bestuurders in het oosten van Nederland en mocht ik me bezighouden met het thema Grensoverschrijdende Samenwerking. Een mooi onderwerp voor een geboren Lossernaar. Ook in het werk als wethouder komen grensoverschrijdende thema’s regelmatig naar voren. Het laat zien hoe belangrijk Europese samenwerking is voor een  grensregio en wat voor voordelen het heeft voor inwoners.

Lees ook mijn eerdere column: pleidooi voor sterke regio’

Wil je meer weten?

Of heb je een specifieke vraag? Je kunt me bereiken via:

Instagram: https://www.instagram.com/jaimivanessen/

Twitter: https://twitter.com/jaimivanessen
Facebook: http://www.facebook.com/jaimi.vanessen
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/jaimivanessen