Maak meer werk van grensregio

Duitsland is een belangrijk buurland. Onderling is er veel verkeer en bedrijvigheid en beide landen zijn belangrijke economische partners van Nederland. Het is daarom belangrijk dat Nederland er alles aan doet om Nederlanders optimaal te laten profiteren van die grenspositie. Jaimi van Essen; “Als inwoner van Losser (Twente) weet ik wat de voordelen en nadelen zijn. Inwoners van Overijssel kunnen net over de grens ook aan het werk, maar soms zijn er dan wel weer belemmeringen die dit onnodig moeilijk maken. We moeten aan de slag met maatregelen die ervoor zorgen dat Nederlanders optimaal kunnen profiteren van het wonen in de grensregio.”

Onderwijs en werk

Op het gebied van onderwijs en werk kan er nog veel verbeterd worden. Zo zou het goed zijn als er op meer scholen al vroeg aandacht is voor het leren van de Duitse taal aangezien net over de grens werken een optie is en Duitsland een belangrijke handelspartners is. Ook moeten diploma’s makkelijker erkend worden in het buitenland zodat je daar sneller aan het werk kunt. Erkennen van diploma’s is nu een tijdrovend en kostbaar proces. Van Essen: “Maar ook een mbo-student die een stage over de grens wil, moet dat makkelijker kunnen doen. Een Duits of Belgisch bedrijf moet alleen wel erkend zijn als leerwerkplek volgens Nederlandse regels. Maar die bedrijven zijn helemaal niet bekend met de Nederlandse regels.”

Actiepunten

  • D66 wil een grenseffectentoets, zodat bij nieuw beleid de specifieke gevolgen daarvan voor grensregio’s wordt meegewogen
  • D66 wil dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zich inspant om procedures voor internationale diploma-erkenning te verbeteren en te vereenvoudigen
  • D66 investeert fors in het onderwijs. In de grensregio’s geeft dat ruimte voor les in andere talen op scholen
  • D66 wil meer investeren in een netwerk van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling
  • D66 wil dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven bedrijven over de grens actief informeert over het beleid en de mogelijkheden van stages en leerwerkplekken voor Nederlandse studenten
  • D66 laat het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en ProRail een kosten-batenanalyse maken voor het uitbreiden van grensoverschrijdend treinvervoer
  • D66 wil dat het Ministerie van Economische Zaken alleen nog vergunningen voor mobiele communicatie uitgeeft waarin een dekkingsverplichting is opgenomen